Customer Insights

Productinnovaties sluiten maar al te vaak niet aan op wat de klant belangrijk vindt. We moeten dus inzicht hebben in wat klanten echt belangrijk vinden: customer insights.

Maar hoe kom je daar achter? De traditionele methode (onderzoek) blijkt niet de meest geschikte: klanten zijn zelf niet in staat aan te geven wat ze in de toekomst zouden willen. Daarom heeft WOWIDEAS een andere aanpak om customer insights op te sporen en vast te leggen.


                           Alles begint met een idee.           WOWIDEAS

WOW producten

volgend product2x2.html
vorig productLezingen.html
terug naar producten overzichtProducten.html
infomailto:info@wowideas.nl?subject=onderwerp%20e-mail
@mailto:info@wowideas.nl?subject=onderwerp%20e-mail
wowideas.nlmailto:info@wowideas.nl?subject=onderwerp%20e-mail