Alles begint met een idee.           WOWIDEAS


de 5 WOW principes
Om strategieën en innovatieve producten te ontwikkelen die onderscheidend en relevant zijn, volstaat een standaard aanpak niet. Daarom heeft WOWIDEAS een eigen aanpak ontwikkeld. Die varieert per opdracht, maar is altijd op een vijftal principes gefundeerd: 

 

1. Analyse EN
   Creativiteit

WOWIDEAS zet altijd analyse en creativiteit in. Analyse zorgt voor voldoende relevantie en creativiteit zorgt voor onderscheidend vermogen.

2. Op expeditie

Kansen zijn vooral buiten het bedrijf te vinden en dus gaan we op expeditie. Naar klanten toe, naar plekken waar veel te leren valt, en naar bedrijven uit andere branches.

3. Customer  
    Insights

WOWIDEAS werkt vanuit Customer insights. Werkelijk inzicht in wat klanten willen. Daarbij gaan we op zoek naar wat hen drijft en naar de fricties die ze daarbij ondervinden.

4. Extern talent

Grote innovaties komen van buitenstaanders en nieuwkomers. WOWIDEAS zet daarom voldoende extern talent in. Of het nu om strategen gaat, conceptmakers of ‘supercreatieven’.

5. Passie

Om te vernieuwen is voor alles passie en drive nodig. WOWIDEAS focust op passie van de medewerkers, want alleen dan maakt vernieuwing kans om te overleven in grote organisaties. 

infomailto:info@wowideas.nl?subject=onderwerp%20e-mail
@mailto:info@wowideas.nl?subject=onderwerp%20e-mail
wowideas.nlmailto:info@wowideas.nl?subject=onderwerp%20e-mail