Strategievorming

Strategievorming is te vaak een invuloefening aan de hand van een SWOT. In de praktijk komen alle bedrijven in een branche dan ongeveer op dezelfde strategie uit, wat begrijpelijkerwijs niet leidt tot onderscheidend vermogen of meerwaarde. WOWIDEAS koppelt analyse van de branche aan creatief denken, waardoor verrassende en vernieuwende strategieën ontstaan.  

                           Alles begint met een idee.           WOWIDEAS

WOW producten

volgend productAdvies.html
vorig productBrainstorms.html
terug naar producten overzichtProducten.html
infomailto:info@wowideas.nl?subject=onderwerp%20e-mail
@mailto:info@wowideas.nl?subject=onderwerp%20e-mail
wowideas.nlmailto:info@wowideas.nl?subject=onderwerp%20e-mail
Visie en missievormingVisie_formulering.html

Meer Strategie-producten

TrendsTrends.html